Hem
Om mig
Osteopati
Massage
Boka tid
Hitta hit
Länkar
 

Osteopatins tre grundprinciper:

• Kroppen är en helhet
• Kroppen har en självläkande förmåga
• Kroppens struktur och funktion är sammanlänkade

Osteopatins grundare var Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917). Han förlorade tre barn i hjärnhinneinflammation i mitten av 1800-talet. Efter det började han behandla sina patienter mer manuellt dvs. med sina händer, och upptäckte att de blev bättre. Detta gjorde att han utvecklade osteopati och under den senare delen av 1800-talet började han undervisa i detta.
Han menade att kroppen har en otrolig självläkande förmåga där strukturen i förhållande till funktionen har en avgörande del i hur vår kropp mår. Där det är fritt flöde och inga blockeringar främjas hälsa.
Grundförutsättning för hälsa är att kroppen kan anpassa sig till de krav som ställs. Vår kropp försöker ständig kompensera till det som händer i våra liv, både fysiskt och psykiskt för att upprätthålla god balans. I många fall klarar vår fantastiska kropp av detta men i vissa fall klarar den det inte. Då behövs det hjälp utifrån som kan hjälpa den självläkande förmågan och lösa upp obalanserna.

Den osteopatiska behandlingen
För att få en bra diagnos och behandlingsplan görs en anamnes. Det innebär att du berättar om nuvarande problem men också vad du har varit med om tidigare i livet. Det kan vara olyckor, benfrakturer, operationer m.m. Många symtom kan komma från tidigare händelser som du kanske inte relaterar dina nuvarande problem med.
Därefter gör vi olika rörelsetester m.m. Eftersom osteopati eftersträvar en normal rörelseförmåga kommer det fram var behandlingen behöver inrikta sig på. Fokus i behandlingen ligger på de områden som har begränsad rörlighet. Behandlingen är mjuk, skön och avslappnande för hela kroppen.
Osteopati ger dig den uppbackning du behöver för bättre hälsa och välbefinnande!

Kontakta mig om du har frågor eller för tidsbeställning. Tel: 0739-88 02 45 e-post: info@kroppshalsa.com
Besöksadresser: Klosterpraktiken, Myntgatan 13, 553 32 Jönköping.